TWIN-LOCK

 

TWIN-LOCKTM je plně hydraulický systém vysouvání výložníku s elektronickým ovládáním a kontrolou funkce. Systém pracuje s jedním vnitřním válcem ve výložníku, který pomocí dvou čepů odjišťuje a zajišťuje jednotlivé díly výložníku na pozicích zadaných operátorem při volbě vysouvání výložníku.

 

Použití pouze jednoho hydraulického válce významně snižuje hmotnost výložníku a zjednodušuje jeho konstrukci. Ušetřená hmotnost je pak použitá na zesílení výložníku a zvýšení jeho nosné kapacity. Zjednodušení konstrukce pak přináší zvýšení spolehlivosti celého výložníku a snížení nákladů na údržbu.

 

TWIN-LOCKTM je řízen elektronickým systémem ECOS v automatickém i poloautomatickém režimu. Operátor na obrazovce ECOS navolí konfiguraci vysunutí a pomocí joysticků dává povely k pohybu výložníku.

 

Výhodou systému TWIN-LOCKTM je využití nejméně namáhané části výložníku pro zasouvání čepů jednotlivých sekcí – strany výložníku. Proto mají čepy na výložnících jeřábů GROVE lehký chod a nejsou náchylné k zaseknutí, jako se to stává u jiných výrobců, kteří používají řešení s jedním čepem vzhůru nebo dolů, tedy v aktivní oblasti namáhané ohybem výložníku.

 

Systém TWIN-LOCKTM je patentovaný. Jde o originální výrobek společnosti Manitowoc Cranes a je využit ve všech modelech mobilních jeřábů GROVE s délkou výložníku nad 40m.