Manitowoc CCS – Společný systém řízení jeřábů

CCS – Common Control System – Společný Systém Řízení jeřábů Manitowoc. CCS je zcela nový systém ovládání a kontroly všech jeřábů skupiny Manitowoc. Je navržen vývojovým týmem společnosti Manitowoc Crane Group Germany GmbH, z vývojového oddělení výrobního závodu Wilhelmshaven, Německo. Bude využit v celé produkci jeřábů společnosti Manitowoc Cranes, tedy v jeřábech značek MANITOWOC, GROVE, POTAIN a NATIONAL CRANE.

 

Kabina se systémem CCS Pohled na sedadlo s novými ovladači CCS Zobrazovací displeje a pravé ovladače ICOS na sedadle

 

Cílem vývoje nového systému ovládání bylo sjednocení všech ovládacích počítačů a zobrazovacích jednotek do jednoho univerzálního systému. Toto řešení umožní snížit náklady na logistiku i výcvik operátorů u provozovatelů jeřábů Manitowoc Cranes a také snížit zátěž servisních techniků sloučením mnoha součastných systémů řízení do jednoho.

 

Systém je tvořen několika totožnými výpočetními jednotkami, které s obsluhou komunikují přes grafické rozhraní na dvou barevných LCD displejích. Obsluha pak zadává pokyny do systému CCS pomocí tlačítek, ovládacích pák, pedálů a velmi nově i zadávacím multifunkčním kruhem jog dial, který znáte například z automobilů vyšších kategorií.

 

CCS displeje Joystick a Jog Dial Výpočetní jednotky ICOS

 

Hardware je totožný pro všechny typy jeřábů, software je pak programován podle typu stroje, na kterém je systém umístěn. Standardizované jsou:

 • výpočetní jednotky
 • zobrazovací jednotky
 • joysticky
 • jog dial
 • dálkové ovládání
 • převáděcí boxy signálu

 

Software CCS se skládá z modulů, které spolu vzájemně spolupracují. Základními moduly jsou :

 • Bezpečnostní zařízení (LMI)
 • Ovládání podvozku
 • Ovládání nástavby
 • Intuitivní vysouvání výložníku (IBOS)
 • Omezovač pracovního prostoru (WADS)
 • Modul kontroly a chybových hlášení
 • Záznam dat (Datta logger)
 • Modul kamer

 

… a další moduly specifické pro danou kategorii jeřábů nebo pro konkrétní typ jeřábu. Software je možné rozšiřovat, je možné provádět aktualizace, měnit parametry rychlosti a citlivosti pohybů.

 

CCS je uživatelsky příjemný, vše zobrazuje obrazovými symboly, nikde není žádný text. Operátor může veškeré funkce ovládat pomocí ovládacího kruhu jog dial pod pravým joystickem. Nemusí se tedy vůbec naklánět dopředu k displejům, což ocení zejména při vyklopení kabiny 20° vzhůru při práci do výšky.

 

CCS je velmi příjemný i pro logistiku firem. Pokud bude ve firmě více jeřábů ze skupiny Manitowoc, a to i mix jeřábů terénních, mobilních, věžových a pásových, pak výpočetní jednotky, zobrazovací displeje, propojky a jog dial budou vždy totožné. Jejich výměnu zvládne způsobem „připoj a pracuj“ prakticky každý.

 

CCS bude v oblibě i u servisních techniků. Připojení na servisní počítač bude pomocí univerzálního konektoru USB. Speciální programová sekvence bude připravená na USB klíči a může být zaslána poštou i místo technika, operátor pak jen zasune USB klíč do slotu a nechá proběhnout konfigurační proces bez nutnosti přítomnosti speciality výrobce.

 

IBOS – Intuitive Boom Operating System

 

Modul IBOS – intuitivní ovládání výložníku – je modulem v programu ICOS, určeným pro ovládání vysouvání a zasouvání výložníků teleskopických jeřábů.

 

 • operátor nepotřebuje manuál, intuitivní ovládání IBOS zvládne prakticky kdokoliv
 • umožní volit ideální nastavení a následné vysunutí výložníku pro zvolené parametry

 

Volba modulu IBOS Volba parametrů v modulu IBOS

 

Operátor může vložit kombinaci nebo některý z parametrů:

 • váhu břemene
 • požadované vyložení
 • požadovanou výšku zdvihu

 

Při vkládání hodnot systém okamžitě v zátěžových tabulkách vyhledává ideální sestavu výložníku doplněnou o čas potřebný k přestavení výložníku z aktuální do nové konfigurace. Konfigurace jsou nabízeny seřazené optimálně pro splnění podmínky zadaného parametru. Systém nabídne seřazení konfigurací :

 • podle nesilnější sestavy výložníku
 • podle nejrychlejšího přestavení do nové konfigurace

 

Optimalizovaná nabídka konfigurace výložníku Po potvrzení zvolené konfigurace jeřáb začne přestavovat výložník

 

Operátor sám vybírá kterou z optimalizovaných konfigurací použije. Tuto potvrdí a pohybem joysticku pak jeřáb okamžitě začne s přestavováním konfigurace výložníku.

 

Modul LMI

 

Modul bezpečnostního zařízení LMI nahrazuje dřívější samostatný systém EKS / PAT / Wylie a další. Modul bezpečnostního zařízení v systému ICOS je základním komunikačním modulem při jeřábování. Operátor v prvním okamžiku nastaví nebo potvrdí aktuální konfiguraci jeřábu:

 • polohu podpěr
 • hmotu protiváhy
 • výložník nebo nástavec
 • hlavní nebo pomocný naviják
 • počet prolanování

 

a pak přejde k vlastní práci s jeřábem. Konfiguraci může během práce dle potřeby kdykoliv změnit.

 

Zadání aktuální konfigurace jeřábu před začátkem práce Zobrazení modulu LMI při práci jeřábu

 

Modul bezpečnostního zařízení LMI pak při práci:

 • hlídá stabilitu jeřábu tím že porovnává aktuální hmotnost břemene k vypočtené bezpečné hmotnosti pro danou konfiguraci
 • v souladu s požadavky normy EN13000 v posledním znění zajišťuje zpomalování až úplné zastavení funkcí jeřábu podle polohy břemene na křivce zatížení
 • Zajišťuje světelné i zvukové signalizování mimo kabinu jeřábníka pro informaci okolo se pohybujících osob o aktuální stabilitě jeřábu.
 • hlídá koncové polohy lana vůči hlavě výložníku nebo bubnu navijáku
 • spolupracuje s omezovačem pracovního prostoru a upozorňuje na dosažení přednastavených hodnot varovným zvukem a grafickým symbolem.

 

WADS – Work Area Definition System

 

Modul omezení pracovního prostoru WADS je standardní součástí systému ICOS. Úkol modulu je umožnit nastavení bezpečného pracovního prostoru a sledovat, že jeřáb tento definovaný pracovní prostor neopustí. Podle typu jeřábu pak WADS vydá varování nebo přímo zastaví jeřábové funkce při dosažení přednastavené hranice.

 

Operátor v modulu WADS nastaví:

 • úroveň stropu
 • úhlovou výseč pro otáčení nástavby
 • maximální vzdálenost vyložení břemene

 

Nastavení úhlu otáčení nástavby v modulu WADS Nastavení maximální výšky .. pod strop .. v modulu WADS

 

Společnost Manitowoc Cranes způsobila malou revoluci. Zavádí jednotný systém ovládání jeřábů všech kategorií se shodnými zobrazovacími i ovládacími prvky shodně umístěnými ať už v autojeřábech, mobilních a terénních jeřábech, věžových i příhradových pásových jeřábech značek MANITOWOC, GROVE, POTAIN i NATIONAL CRANE.

 

První typ stroje s novým systémem CCS je nový terénní jeřáb GROVE RT550E. Následovat bude nový typ mobilního jeřábu GROVE GMK, který bude představen na veletrhu BAUMA 2013. Systém ICOS bude zaveden na všechny nové typy jeřábů a na všechny modernizované typy. Plánem je mít jednotný systém na všech modelech skupiny Manitowoc Cranes do roku 2016.

 

-FCh-