EKS5 – bezpečnostní zařízení

 
 

Grove EKS5

 

EKS5 je pátou generací bezpečnostních zařízení jeřábů GROVE GMK. Hlavním úkolem EKS5 je sledování parametrů prováděného zdvihu břemene z bezpečnostního hlediska. EKS5 hlídá polohu břemene vůči zátěžové křivce jeřábu a podle této polohy umožňuje volný pohyb s břemenem a nebo tento pohyb omezení až zcela zastaví. Při omezování pohybu jeřábové nástavby spolupracuje s elektronickým řídícím systémem jeřábu ECOS, ketrému je v tento okamžik nadřazený.

 

EKS5 graficky informuje operátora o nastavené konfiguraci jeřábu, o poloze výložníku o povolené hmotnosti břemene pro danou konfiguraci ječábu a o aktuální zátěži od aktuálně zdvihaného břemene. Na obrazovce EKS5 je možné zobrazit i kompletní tabulky nosnosti pro danný typ jeřábu. Při provádění zdvihů pak EKS5 komunikuje s operátorem graficky i zvukově.

 

Grove EKS5Light

 

EKS5Light je odlehčenou verzí bez grafické obrazovky. Svým rozhraním připomíná předchozí verze bezpečnostních zařízení GROVE, typy EKS4/EKS3, což umožní velmi snadnou orientaci pro jeřábníky s dlouholetou zkušeností na starších jeřábech GROVE.

 

EKS5 / EKS5 light vyhodnocuje:

 • Hmotnost nesené zátěže
 • Výpočet povolené zátěže vůči aktuální konfiguraci jeřábu
 • Vysunutí výložníku
 • Klopení výložníku
 • Délku nástavce a jeho úhel
 • Délku klopného nástavce a jeho úhel
 • Vysunutí podpěr
 • Hmotnost protiváhy
 • Bezpečnou / nebezpečnou polohu kladnice vůči hlavě výložníku
 • Stav jednotlivých senzorů
 • Informuje obsluhu o poruchách systémů pomocí chybových kódů
 • Zaznamenává chybové stavy a přetížení dosažené na jeřábu

 

EKS5 zajišťuje:

 • Bezpečnou práci s jeřábem v rámci zátěžové tabulky
 • Informaci obsluhy jeřábu o velikosti zatížení při zdvihu – graficky i zvukově
 • Zastavení všech zatěžujicích funkcí jeřábu při dosažení kritické hodnoty zatížení
 • Informaci pro světelnou a zvukovou výstrahu osob kolem jeřábu dle požadavků normy EN13000