ECOS – elektronický řídící a kontrolní systém jeřábů

 

ECOS je elektronický řídící a kontrolní systém všech funkcí jeřábu.

 

Grove ECOS

 

Systém ECOS je složen z několika identických a vzájemně zaměnitelných počítačů ESX, propojených datovým vedením CAN-BUS. Do počítačů ESX jsou přivedeny ovládací povely od operátora (joysticky, tlačítka, pedály..) a dále informace ze senzorů v jednotlivých systémech jeřábu. Tyto informace jsou zpracovány v počítačích ESX, ze kterých jsou pak vyslány výkonové povely po CAN BUS vedení k jednotlivým ovládacím prvkům funkcí jeřábu.
 
Systém ECOS neustále vyhodnocuje stav všech prvků jeřábu a pomocí kódových a obrazových hlášení informuje na barevné grafické obrazovce obsluhu, pokud je nějaký prvek jeřábu v nestandardním stavu.
 
Se systémem ECOS spolupracuje bezpečnostní zařízení jeřábu EKS5. Pokud bezpečnostní zařízení zjistí jakýkoliv nebezpečný stav od zatížení břemenem nebo od polohy výložníku, vyšle patřičný signál ke zpomalení nebo úplnému zastavení funkcí jeřábu.
 

Grove ECOS

 
ECOS především ovládá a vyhodnocuje:

 • Automatický, poloautomatický i manuální mód vysouvání výložníku
 • Klopení výložníku
 • Naklápění nástavce
 • Pohyb háku
 • Pohyb otoče
 • Nasazení protiváhy
 • Chod motorů
 • Pohyb pružení Megatrak
 • Řízení kol
 • Řízení převodovky
 • Kontroluje tlaky a teploty ve všech systémech
 • Měří časy používání jednotlivých funkcí jeřábu
 • Informuje obsluhu o poruchách systémů pomocí chybových kódů a grafických značek
 • Zobrazuje obraz z kamer na jeřábu
 • Spolupracuje se systémem CraneSTAR na informování o stavu jednotlivých systémů jeřábu na obrazovku počítačů s právem číst data z konkrétního jeřábu..

 
Výhody systému ECOS:

 • Shodná architektura v celé řadě jeřábů GROVE GMK
 • Využívá shodné výpočetní jednotky, ovládací páky, obrazovky a výkonové prvky v celé řadě jeřábů GROVE GMK
 • Je to programovatelný systém, který umožňuje stálé zlepšování funkcí při minimálních nákladech
 • Využívá přehledná obrázková menu, nevyžaduje znalost cizího jazyka
 • Provádí samokontrolu a informuje o místě poruchy
 • Umožňuje jednoduše měnit rychlost funkcí

 
[yt]DYGEdv6fKag[/yt]