5.8.2014 – Grove GMK6400 překonal rekordy ve společnosti Greiner Industries

Je to už více než rok, kdy americká společnost Greiner Industries převzala nový jeřáb Grove GMK6400. Okamžitě jej nasadila na do provozu a jeřáb tak pracuje od dodání prakticky nepřetržitě. Greiner Industries s tímto 400t jeřábem zajišťuje práce v nejrůznějších projektech – na stavbách dálnic, stavbách budov, stavbách a údržbě výrobních a zpracovatelských komplexů a dalších projektech.

Od srpna 2013 do srpna 2014 jeřáb odpracoval přes 1500 fakturovaných hodin. Společnost Greiner je velmi mile překvapená ekonomikou provozu a efektivitou nasazení tohoto relativně velkého jeřábu. Ekonomické a provozní zkušenosti s jeřábem Grove GMK6400 pak promítají do výběrových řízení v projektech, kterých se dříve nemohli zúčastnit a nyní je vyhrávají.

Grove GMK6400

Pan Ben Daugherty, projektový manažer divize jeřábů společnosti Greiner, říká: „ Grove GMK6400 naprosto zásadně změnil využívání jeřábové techniky v naší společnosti. My jsme vždy využívali 7osé jeřáby s nosností kolem 450 – 500t. Náš plán byl opět koupit shodně koncipovaný stroj, takže jsme vlastně hledali jen 7osý jeřáb. Na trhu je těchto 7osých modelů opravdu dostatek a tak je z čeho vybírat. Přesto jsme se rozhodli věnovat pozornost i tomuto novému 6osému jeřábu. Zátěžové křivky a výbava odpovídali 7osýcm strojům, ale na 6osém podvozku. To nám nakonec učarovalo. Mohli jsme začít nabízet kratší a lehčí jeřáb, který ale plní práci 7osého stroje. A to je skutečná konkurenční výhoda. Jen si to představte, nabízíme výkon delšího jeřábu na menším prostoru a za nižší náklady.“

Grove GMK6400

Podívejme se na aktuální projekt kde je Grove GMK6400 společnosti Greiner nasazen. Jde o závod na výrobu papíru společnosti Glatfelter. Jednou ročně je tento závod odstaven z provozu pro provedení kompletní údržby a modernizace. Společnost Greiner do výběrového řízení nasadila svůj 6osý Grove GMK6400 oproti nabídkám konkurence s několika 7osými jeřáby. Rozměrové požadavky stavby i ekonomické parametry nabídka vyhrála a překonala.

Grove GMK6400

„Zpočátku management společnosti Glatfelter nevěřil schopnosti 6osého jeřábu Grove GMK6400. Po praktické demonstraci parametrů v nabídce uvedených byly všechny pochybnosti odstraněny,“ říká pan Daugherty, „navíc jsme díky kompaktnějším rozměrům provedli menší zábor a tím i další návazné práce v závodě mohly být přehodnoceny na kratší termíny. Ve výsledku byla celková modernizace závodu provedena rychleji a levněji, než by tomu bylo u 7osých a delších jeřábů“.

Grove GMK6400

Při této modernizaci překonal Grove GMK6400 i vnitřní rekord společnosti Greiner. V průběhu 11 dní bez přestávky, 24 hodin v kuse, byl jeřáb nasazen na výměnu výparníků. Hmotnost těchto dílů byla 14t, díly byly odebírány a ukládány ve výšce 45 m na vzdálenost 48 m od středu otáčení jeřábu. „Jeřáb jsme vystrojily klopným příhradovým nástavcem pro pokrytí potřebného vyložení,“ říká pan Daugherty, „zde opět pomohla kratší délka stroje, kde jsme mohly využít vhodného postavení podvozku k nastrojení a vzpřímení nástavce. Pokud bychom tuto práci chtěli dělat s 300t jeřábem, neměli bychom dostatečnou kapacitu na vyložení. Pokud bychom nasadily 500t jeřáb, byl by problém s nastrojením a ustavením v omezeném prostoru. Pro představu, měli jsme v tomto případě jen necelý 1 metr od koncových bodů jeřábu k překážkám na stavbě.“

Nyní již společnost připravuje další rekordní nasazení svého Grove GMK6400. Bude to nepřetržité 80ti denní nasazení na výstavbě nové čističky vody v Alexandrii. Zde bude jeřáb na vzdálenost 32 m usazovat prefabrikované díly o hmotnosti 23 t. Pro tuto práci bude jeřáb využívat hlavní výložník vysunutý na 40 m. Po usazení těchto dílů budou vkládány do prefabrikátů nádrže. Celý prostor pak uzavře střecha, která bude částečně pokryta konstrukcí hřiště na americký fotbal a zbytek bude zahrnut zeminou a zatravněn.

„Toto je zcela největší kontrakt, který jsme vyhrály formou výběrového řízení,“ říká Greiner, „je zcela zřejmé že bez jeřábu Grove GMK6400 bychom nemohly tuto zakázku získat. Jak jsem již zmiňoval, rozměry a výkon jeřábu se zde potkali v poměru, jaký nenabízí jiný jeřáb této výkonnostní kategorie. Fascinuje nás možnost ukotvení podpěr do několika poloh, které snímá systém nastavení poloh a přenáší jej do bezpečnostního zařízení jeřábu. Některé 7osé jeřáby naopak umožní jen 2 polohy vysunutí podpěr a to velmi ztěžuje přípravu na provádění zdvihů.“

Společnost Greiner si také pochvaluje podvozek Megatrak s pohonem MegaDrive, kde jsou všechna kola řízena a vždy jsou při jízdě v dotyku se zemí a nabízí kombinovaný klasický a hydropohon. Například na projektu papírny bylo možno nastrojit kyvný příhradový nástavec a pak i s nástavcem provést přejezd do vhodného pracovního postavení. Další velmi využívanou výbavou je zesílení výložníku MegaWingLift, které po instalaci na výložník zvedá jeho zátěžovou křivku o 70%.

Společnost Greiner Industries působí od roku 1978. Je velkou stavební firmou s mnoha divizemi, aktivní v USA ve státech Pennsylvania, Maryland a Washington D.C. Využívá mnoho jeřábů v nosnostech od 40 do 400t, autojeřábů, mobilních i pásových příhradových jeřábů.  S dealerem výrobce Manitowoc Cranes, společností Harrisburg, Pa, Stephenson Equipment, spolupracuje již více než 20 let.

Pokud Vás zaujaly jeřáby Grove, zeptejte se nás. Rádi se s Vámi setkáme!

-FCh-