4.8.2014 – GMK6400, v.č. 50, nastoupil do práce

 

Německá společnost Gebr Markewitsch zakoupila jeřáb Grove GMK6400, vč. 50. Jeřáb převzala v červnu 2014 a hned jej nasadila do práce. Křest tohoto 400t jeřábu jubilejního výrobního čísla 50 proběhl na stavbě mostu poblíž Norimberku. GMK6400 zde prováděl zdvihy břemen o váze 40t a délce 18m.

 

Možnosti nasazení jeřábu Grove GMK6400 jsou velmi široké. Vlastníci jeřábu jej využívají velmi všestranně. Velmi oceňují schopnost jeřábu Grove GMK6400 splnit velmi přísné požadavky německých předpisů pro přejezdy na pozemních komunikacích. Výkonný ředitel společnosti Gebr Markewitsch, pan Wolfgang Markewitsh, toto jen potvrdil:

 

„Hlavním důvodem pro nákup jeřábu Grove GMK6400 byla jeho mimořádná univerzálnost a naprosto jednoduchá příprava pro přejezdy po veřejných komunikacích,“ říká pan Markewitsh, „aktuálně nabízí nejsilnější zátěžovou křivku ze všech 6ti osých jeřábů na trhu. Je uživatelky velmi promyšlený a přívětivý. Toto vše nás přesvědčilo typ Grove GMK6400 zakoupit. Nyní, po prvních praktických zkušenostech, jsme přesvědčení, že jsme zakoupily zcela nejlepší stroj pro naší činnost“.

 

Grove GMK6400

 

Celková hmotnost jeřábu Grove GMK6400 v přejezdové konfiguraci nijak nepřesahuje povolené limity v Německu i EU. To umožňuje všem majitelům tento jeřáb nasadit na velmi širokou škálu pracovních výkonů ve velmi krátké době, bez případných obav o možné překonání maximálně povolených hmotnostních limitů. Několik zásadních koncepčních a konstrukčních opatření umožnilo snížit hmotnost takto výkonného stroje na nečekaně nízkou hodnotu.

 

Grove GMK6400 je jediným typem ve své třídě, který nabízí pohon 12x8x12 a obutí na široké pneu 16.00R25 při zachování všech hmotností a rozměrů v limitech povolených legislativou. Široké pneumatiky jeřáb perfektně využije při pohybu po staveništi s protiváhou až 95t v pracovní poloze a to jak lepším roznosem celkové hmoty stroje, tak lepší trakcí.

 

Pan Dieter Popp, regionální manažer společnosti Manitowoc Cranes říká: „U mnoha jeřábů této třídy není možné snížit přejezdovou hmotnost na úroveň požadovanou platnou legislativou. Jeřáb Grove GMK6400 však všechny tyto předpisy plní bez problému“. A ještě dodává: „Grove GMK6400 také nabízí natáčení všech kol podvozku a hybridní pohon kol MegaDrive, kde kombinuje hydro-pohon s klasickým pohonem“.

 

Grove GMK6400

 

Společnost Manitowoc Cranes připravila pro budoucí uživatele jeřábu Grove GMK6400 intenzivní týdenní kurz. Zde je formou praktickou na jeřábu i na funkčních schématech a dále teoretickou v učebnách tento typ rozebrán do podrobností. Budoucí operátoři tak získají úplný přehled o všech schopnostech tohoto stroje a jsou velmi dobře připraveni na ostrý start v komerčním provozu. Operátor společnosti Gebr Markewitsch, pan Peter Gress jen potvrdil, že byl tento kurz doslova k nezaplacení:

 

„Kurz seznámení s jeřábem Grove GMK6400 mi jednoznačně pomohl, abych zcela porozuměl všem systémům a výbavě tohoto nového stroje. Lektoři nás v průběhu týdne provedli velmi přátelským způsobem celým jeřábem a i díky tomuto přístupu jsem hned další týden mohl nastoupit na první ostrou práci a tu dokončit bez problémů, klidně a velmi profesionálně. Moc rád bych poděkoval všem školitelům a pak zvláště testovacím technikům z testovacího pole, kteří nám věnovali s přátelskou péči.“

 

Jeřáb Grove GMK6400 je zdaleka nejpopulárnější typ ve své kategorii. S 50-ti prodanými kusy během jednoho roku naprosto překonává veškerou konkurenci. Nabízí výložník o délce 60 m, klopný nástavec o délce až 79 m a zesilovací přípravek výložníku pro extrémně těžké zdvihy.. Nástavec výložníku může být sestaven do různých délek, včetně sestavy montážního nástavce. S touto výbavou je možné tento šestiosý stroj využít v aplikacích, kde jiný šestiosý (a i několik sedmiokých) stroj prostě nasazen být nemůže.

 

Společnost Gebr Markewitsch je rodinná firma. Sídlí v Norimberku a operuje s flotilou čtyřiceti mobilních jeřábů. Typ Grove GMK6400 je nyní její největší jeřáb.

 

-FCh-