18.6.2014 – Nový pásový jeřáb Manitowoc 999 v Tampě

 

Relativně malá opravana lodí v Tampě, Florida, USA, společnost Ship Repair & Marine Services, Inc., přivítala pravou americkou oslavou zařazení nového pásového jeřábu Manitowoc 999 do své flotily. Projevy, kromě vlastníka společnosti, pronesli místní i regionální politici.

 

Manitowoc 999

 

Nákup nového pásového jeřábu byl uskutečněn za pomoci grantu z amerického Ministerstva dopravy a námořní správy. Tento grant poskytnul celkem 9,46 mil USD do celkem 12 opraven lodí, které splnily kriteria pro poskytnutí podpory. Cílem grantu bylo poskytnout prostředky na modernizaci malých opraven lodí, zvýšení bezpečnosti a kvality prováděných prací.

 

Vlastník společnosti Ship Repair & Marine Services, Inc, pan George Lorton ve svém slavnostním projevu uvedl: „Tento nový jeřáb Manitowoc 999 zcela zásadně změní výkon naší společnosti zvýšením produktivity práce, zrychlením manipulace s materiálem a celými loděmi, zlepšením kvality prováděných prací a velkým zvýšením bezpečnosti práce.“

 

Politici pak v čele se senátorem, panem Bill Nelson a členkou Kongressu, paní Kathy Castor, zdůraznily, že tato podpora přinese zvýšení konkurenceschopnosti oprav lodí oblasti Tampa, kde výroba a opravy lodí tvoří významný zdroj příjmů v celé oblasti.

 

Manitowoc 999

 

My jen dodáváme, že v Evropě má podobný systém podpory například Polsko. V Polsku mohou společnosti z Evropských fondů zažádat o podporu na provedení modernizace strojového parku. V minulosti podobný program používalo například Španělsko. V České republice takový program podpory není zaveden, nový stroj může být z Evropských fondů částečně financován jen jako součást nějakého rozsáhlého projektu.

 

Pokud Vás zajímají pásové jeřáby Manitowoc, nebo různé způsoby financování pořízení nové zdvihací techniky, kontaktujte nás. Máme zajímavé informace i pro Vaše podnikání.

 

-FCh-