17.3.2015 – Manitowoc MLC650 úspěšně ukončil testování přídavné protiváhy VPC-MAX

 

Samohybný příhradový pásový jeřáb Manitowoc MLC650, který nabízí unikátní protiváhu VPC (variable position counterweight – posuvnou protiváhu), úspěšně dokončil zátěžové testy s maximální hmotou přídavné protiváhy VPC-MAX.

 

VPC

 

Přídavná protiváha VPC-MAX zvyšuje kapacitu jeřábu Manitowoc MLC650 na nosnost 700t při vzrůstu hmoty celého jeřábu o pouhých 50t !

 

Přídavná protiváha je sestavena z dalších desek protiváhy a kolejnice, která prodlužuje možnost posunu celé protiváhy vzad na větší vysunutí. Posunem protiváhy vzad vzniká větší klopný moment, který eliminuje moment od zatížení břemenem a to při nižší hmotě protiváhy. Pro test maximálního zatížení od přídavné protiváhy byl jeřáb Manitowoc MLC650 postaven do konfigurace zajišťující maximální možné zatížení jeho konstrukce. Jeřáb byl také natočen výložníkem nad hranu pásů do nejméně příznivého pracovního úhlu.

 

VPC

 

Pan Dustin Soerens, marketingový manažer pro pásové jeřáby ve společnosti Manitowoc Cranes, uvedl, že celý test proběhl přesně podle plánu, tak jak byl navržen.

 

„Naši inženýři nemohou být více spokojeni,“ řekl pan Soerens, „Na konstrukci jeřábu jsme před testem připevnily stovky tenzometrů, které snímaly místní zatížení konstrukce od zdvihů. Provedli jsme množství zdvihů s různou pozicí protiváhy a hmotností břemene, s postupným dosažením maximálních hodnot. Jeřáb jako celek byl velmi stabilní i v kritických bodech a protiváha VPC-MAX byla řízena přesně podle programu. V průběhu testování nedošlo k žádnému překvapení. Pro nás je důležité, že výpočty a modely konstrukce jeřábu byly tímto závěrečným testováním finálně ověřeny a konstrukce nového jeřábu Manitowoc MLC650 bude do sériové výroby uvedena beze změn. Jsme tedy na nejlepší cestě jeřáb Manitowoc MLC650 uvolnit do celosvětové prodejní sítě.“

 

Přídavná protiváha VPC-MAX poskytuje velmi obdobné zesílení zátěžové křivky, tak jak to umí přídavná protiváha na kolovém podvozku nebo v nesené vaně. Oproti těmto starčím metodám ale přináší snížení celkové hmoty jeřábu, zmenšení stopy jeřábu a tedy i snížení nároku na úpravu terénu pro práci jeřábu, dále snižuje montážní dobu i komplikovanost montáže, tak jak tomu bylo u starších typů přídavní protiváhy. Menší hmota samozřejmě znamená i menší počet dopravnách prostředků, které jeřáb na pracoviště přiváží. Všechna tato vylepšení tedy přímo vedou k podstatnému snížení provozních nákladů oproti konkurenčním strojům.

 

Pokud Vás zajímá jakákoliv informace o pásových příhradových jeřábech Manitowoc, kontaktujte nás. Rádi Vám podáme vyčerpávající informace.

 

-FCh-