10.3.2014 – VPC – posuvná protiváha pro jeřáby Manitowoc

 

Manitowoc Cranes představily na veletrhu CONEXPO 2014 dva nové typy příhradových pásových jeřábů Manitowoc MLC s nosností 300t a 650t. Oba typy jsou vybaveny zcela novou, revoluční protiváhou, která umožňuje při shodné výkonnosti snížit celkovou hmotnost stroje.

 

VPC

 

Co je to VPC?

 

Zkratka VPC znamená „Variable Pisition Counterweight“, v překladu „Protiváha s proměnnou polohou“. Tedy protiváha mění svou polohu vůči středu otáčení jeřábu a tím i vůči poloze těžiště.

 

VPC

 

Jak VPC pracuje?

 

Řídící systém jeřábu (Manitowoc CCS) vyhodnocuje zatížení a polohu výložníku s břemenem, tedy těžiště výložníku. Podle polohy těžiště výložníku pak přestavuje polohu protiváhy do optimální vzdálenosti od středu otáčení jeřábu tak, aby bylo výsledné těžiště jeřábu v ideální poloze a byla tak zachována maximální stabilita celého jeřábu. Tedy při klopení výložníku dolů se protiváha vzdaluje od středu otáčení, při zdvihání výložníku vzhůru se pak protiváha přibližuje ke středu otáčení.

 

VPC protiváha je upevněna na ozubeném nosníku zadní části nástavby. Po ozubeném nosníku se pak protiváha pohybuje pomocí hydropohonu, automaticky, dle pokynu řídícího systému.

 

VPC

 

Jaké jsou výhody použití VPC?

 

Celková hmota stroje je snížená. Díky VPC odpadá nutnost použití podvozkové protiváhy a dále je zredukována i hmotnost protiváhy nástavby. To následně umožní:

  • Snížit celkovou hmotnost stroje
  • Snížit plošné zatížení pásů stroje
  • Snížit náklady na přípravu terénu pro jeřáb
  • Snížit přepravní náklady jeřábu použitím menšího množství přepravní techniky
  • Zrychlit stavbu jeřábu i jeho demontáž

 

 

VPC-MAX

 

Systém VPC umožnil i úplné přepracování přídavné vozíkové protiváhy MAX-ER na VPC-MAX. VPC-MAX nabízí nyní velkou výhodu v neexistenci vozíku. Tedy zcela odpadá nutnost další přípravy terénu kolem jeřábu pro vozík. VPC-MAX je umístěná na prodloužení dráhy standardní VPC. V porovnání s konkurencí je potřeba připravit povrch rozměrově 10 krát menší pro jeřáb Manitowoc s VPC-MAX. To je obrovská úspora nákladů a času.

 

VPC

 

Manitowoc Cranes neustále vyvíjí nová vylepšení svých jeřábů s cílem snížit pracnost a náklady používání jeřábů Manitowoc, Grove, Potain a National Cranes. Vždy naslouchá svým klientům a je připraven reagovat na podněty vedoucí k vylepšení stávajících jeřábů. VPC je jeden z mnoha příkladů takové snahy.

 

Pokud Vás zajímá cokoliv z jeřábové techniky nabízené společností Manitowoc Cranes, rádi Vás navštívíme a zodpovíme Vaše dotazy.

 

-FCh-