1.3.2013 – Jeřáby Manitowoc staví nový sarkofág v Černobylu

 

Šest jeřábů z produkce společnosti Manitowc Cranes staví nový sarkofág pro poškozený reaktor v bývalé atomové elektrárně Černobyl na Ukrajině.

 

Černobyl

 

Pět věžových jeřábů Potain a jeden pásový jeřáb Manitowoc budou v následujících třech letech budovat nový sarkofág nad poškozený reaktor č. 4, který se v roce 1986 po sérii chybných zásahů obsluhy roztavil a vybuchl. Projekt odizolování reaktoru č. 4 má za cíl zamezit únikům radioaktivních částic ze stále aktivního jádra tohoto zničeného reaktoru. Finance na celý projekt poskytla Evropská unie, Japonsko, USA a Kanada.

 

Vlastní sarkofág bude mít rozměr 257 x 110 m. Je stavěn z předem vyrobených segmentů pomocí věžových jeřábů Potain MR 605 B H32 s kyvným výložníkem 60m a nosností až 32t a Potain MD 345 B L12 s výložníkem 75 m a s nosností až 12. Věžové jeřáby staví půlobloukovou konstrukci z dílů o hmotnosti do 16t. Celková hmotnost této konstrukce pak bude 29 000 tun. Pro manipulaci s nestandardními prvky a montáž dílů s vysokou hmotností je pak používán pásový jeřáb Manitowoc 2250, s příhradovým výložníkem 100 m a nosností do 272 t.

 

Pan Jean-Claude Guiter, ředitel komunikace s klíčovými zákazníky Manitowoc, prohlásil, že jde o zcela unikátní stavební projekt, který se zcela vymyká všemu, co kdy zákazníci společnosti Manitowoc požadovali. „Dvacet šest let po katastrofě v Černobylu jsme zahájily projekt, který prověří naší techniku a pracovní týmy až k úplným hranicím únosnosti. Pracujeme v radioaktivní zóně, každý detail je zásadní, vše prověřujeme vícestupňovým testováním. Skupina servisních techniků Manitowoc CraneCARE je připravena vyřešit jakýkoliv problém s technikou tak aby projet dodržel harmonogram se zachováním maximální bezpečnosti.“

 

Černobyl

 

Protože reaktor č. 4 stále vyzařuje vysokou hladinu radioaktivity, je vlastní centrum stavby posunuto mimo reaktor. Každý dokončený půloblouk nového sarkofágu je pak nad reaktor vlečen pomocí speciálně připravených tahačů.

 

Je pochopitelné, že v tak extrémních podmínkách mají všichni účastníci stavby limitován pobyt na pracovištích. Každý pracovník je oblečen do celotělové ochranné kombinézy, dýchá dýchacím přístrojem a samozřejmě je vybaven osobním dozimetrem. Je přesně stanoven roční limit ozáření, který, pokud je dosažen, pracovníka odvádí z práce v této velmi nebezpečné zóně. Jen pro představu, montáž všech čtyř věžových jeřábů kvůli těmto omezením trvala plných 6 měsíců.

 

Operátoři jeřábů mohou své jeřáby ovládat ve zkrácené pracovní době ze speciálně utěsněných a izolovaných kabin anebo pomocí dálkového stanoviště pomocí kamer umístěných na jeřábech.

 

Úspěšné zakončení stavby nového sarkofágu je naplánováno na konec roku 2015. Tento nový kryt by měl spolehlivě sloužit dalších 100 let. Společnost Manitowoc Cranes je hrdá na využití jeřábů Potein a Manitowoc při stavbě takto náročného a důležitého objektu v Černobylu.

 

-FCh-